Målet är att skapa en TRYGGHETSPLAN
som ni kan växa i

Vi levererar lösningar som på sikt ger en trygg och säker arbetsplats.TJÄNSTER:


Tjänster

RÅDGIVNING

Det kan börja med en känsla

Ibland är det svårt att veta vad problemet är, olika åtgärder har testats utan resultat.
Dynamisk Säkerhet inleder med ett förebyggande arbete då vi börjar med ett personligt möte. På mötet går vi igenom verksamheten rent allmänt även om inte uppkommen problematik finns, men även om viss problematik redan har börjat gro. Därefter utarbetar vi en väl anpassad åtgärdsplan som vi kallar TRYGGHETSPLAN. Trygghetsplanen är en checklista som erbjuds efter rådgivningen.

BOKA - KOSTNADSFRITT BESÖK

COACHNING

Allting har ofta minst två sidor

Dynamisk Säkerhet coachar chefer, ledare och anställda men också hela arbetsgrupper. Verkliga händelser/incidenter aktualiseras. Områden som arbetsmiljö, personal, regler, rutiner, resurser, framtid, utveckling läggs på bordet.
OFFERT

UTBILDNING

Att investera i utbildning skapar ofta ett resultat med vinst

Efter uppkommet behov skapar Dynamisk Säkerhet ett utbildningspaket anpassat efter er verksamhet.
Exempel på upplägg:
FM - Etik, moral, stress, lågaffektivt bemötande. Ev rollspel.
EM - G.S.H Grundläggande säkerhetshållning som anpassas efter verksamhetens behov just nu. Ev rollspel.

OFFERT