VÄRDEGRUND:
Tydlighet med omtanke och respekt

Vi har lång erfarenhet av många olika typer av miljöer i kris, hot och stress


VI BERÄTTAR GÄRNA MER

Tydlighet, respekt och omtanke i alla lägen

Dynamisk Säkerhet startades av Tony Andersson som har närmare 30 års lång erfarenhet av arbete inom områden med behandlingsarbete gällande ungdom/vuxna. Olika vårdformer som akut-/slutenvård, tvångs-/missbruksvård, öppenvård/utslussning samt statlig skolverksamhet har varit en del av dagen. Arbetsgivare har varit Kriminalvården, Securitas, SIS Statens Institutionsstyrelse, Sthlm Läns Landsting m fl. Hans yrkesroller har varit chefsbefattning, kriminalvårdare, behandlingsassistent, lärare, instruktör i självskydd, konflikthantering med lågaffektivt bemötande. Tony har dessutom varit med och byggt upp flertalet verksamheter inom den statliga ungdomsvården.

”Det har blivit många olika typer av miljöer där kris, hot och stress har uppkommit och där inte kommunikationen har fungerat.
Jag har också sett vilka vinster det genererar om var och en tänker på sin egen roll i alla situationer. Betydelsen av att ha koll på sin egen attityd. Det är du som väljer vilken attityd du har. Det finns nästan alltid minst två sidor i alla situationer, minst två olika tolkningar av vad som har hänt men i grunden så vill vi oftast åt samma håll, vi måste bara förstå det och lära oss att förstå varandra och hur vi ska kommunicera med varandra”


VISIONEN är att:

  • Människor skall känna en glädje/stolthet samt vara motiverade till att gå till sin arbetsplats.
  • De ska känna att de är en viktigt del i ett förändringsarbete med människor i kris/vård/behandling eller utveckling i någon annan verksamhet.
  • Att vara medveten om sin egen roll.
  • Klimatet mellan chefer och anställda skall innehålla tydlighet, respekt och omtanke gärna med humor.
  • Olika roller är tydliga och resurser finns för de behov som uppstår.
  • Man skall som personal våga tala om vad man behöver för att kunna genomföra sitt arbete fullt ut.
  • Arbetsplatsen skall vara en trygg bas för både chef, anställda där tydliga verktyg finns mot situationer som innehåller stress samt våld/hot.
  • Riskfaktorer är färskvara och arbetas med dagligen.

Tony Andersson

Ägare och verksamhetschef

+46 (0)73-526 79 98


”Självreflektion. Att ibland se på sina egna tankar,
bilder eller föreställningar inte så tokigt.”